Kustgatan 40 B,         252 70 RÅÅ         pag.miljo@gmail.com         Kontakt: Peter Göransson,         Telefon: 0705-26 10 75

PAG har miljöundersökningar som specialitet. Vi är ett litet företag med stor kompetens där kvalitet är en röd tråd i allt vårt arbete. Vår småskalighet innebär låga omkostnader och lite byråkrati. Fortlöpande undersökningar av tillståndet i havet har gett oss erfarenhet och förståelse för vikten av långsiktiga studier.

Några av våra rapporter och publikationer: